Comunicat SARS-CoV-2

În contextul pandemiei SARS-CoV-2, având în vedere faptul că în unitatea noastră, în data de 22.09.2020, doi profesori au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2, a avut loc, în regim online, o întrunire extraordinară a Consiliului de Administraţie.

În urma anchetei și a discuției cu directorul DSP Sălaj şi respectând prevederile Ordinului comun nr. 5.487 – 1.494 / 2020, art. 16, lit. c, membrii Consiliului de Administraţie hotărăsc în unanimitate suspendarea cursurilor, în corpul A, pe o perioadă de 14 zile (23 septembrie – 06 octombrie), la clasele care funcţionează în corpul de clădire menţionat. Activitatea la aceste clase, pe perioada suspendării, urmează să se desfăşoare online.

Întrucât pentru cele două corpuri de clădire (A și B) există căi de acces separate și săli profesorale distincte, clasele din corpul B intrând la ore după un program decalat, iar în ceea ce priveşte sala de sport (comună celor două corpuri), aceasta nu a fost folosită de la începutul anului școlar, membrii Consiliului de

Administrație consideră că nu este necesară suspendarea cursurilor în corpul B.
Dat fiind faptul că s-au respectat normele în vigoare, nu se impune izolarea la domiciliu a elevilor şi a cadrelor didactice.

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Zalău