Scurtă prezentare

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Zalău

Misiunea școlii

“Școala noastră, respectând tradiția va da societății democratice în schimbare tineri apți de relaționare și integrare. Suntem deschiși pentru cei care doresc cunoștințe temeinice, abilități estetice, principii morale puternice și capacități de comunicare. Asigurăm șanse egale, prin educație, pentru toți, indiferent de etnie, pentru apropierea între oameni, cunoașterea și armonizarea intereselor.”

Viziunea școlii

Școala “Mihai Eminescu” este o rețea vie de comunicare, discuții, consultări și decizii, cu un management democratic și deschis prin care se urmărește asigurarea unui climat de muncă stimulativ atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi. Se urmărește aplicarea corectă a politicilor educaționale elaborate de M.E.N. în vederea formării și dezvoltării individuale a acestora tinând cont de axpirații, abilități și capacitatea intelectuală.

Valorile școlii

Prin promovarea valorilor democratice, a valorilor culturale și spirituale naționale, europene și universale, prin realizarea unei educații în care știința, disciplinele umaniste, arta și sportul se completează armonios; ne propunem formarea și dezvoltarea unor viitoare personalități sănătoase fizic, psihic și moral, viitori cetățeni activi, capabili să se integreze cu succes întâi la învățământul liceal și apoi în viața comunității și pe piața forței de muncă.

Ultimele Noutăți

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Zalău